Cennik

Cennik zajęć

220 zł

Karnet miesięczny na
dwie lekcje w tygodniu

160 zł

Karnet miesięczny na
jedną lekcję w tygodniu

45 zł

Opłata za
pojedynczą lekcje

100 zł

Karnet miesięczny
za zajęcia online

Opłaty dotyczą zajęć prowadzonych w Gryfinie.
Zajęcia w Szkole Jurka Jaguckiego według cennika szkoły.
Numer konta: 59 1030 0019 0109 8530 0032 5175